PANDEMİ EYLEM PLANI

Ø Misafirlerin otele ilk giriş anlarında temassız ateş ölçer ile ateşlerinin ölçülmesi ve kayıt altına alınması.

Ø Otel misafirlerinin son 14 gün içerisinde bulunduğu ülkeler ve konaklaması sırasında ülke içerisindeki seyahat planları gibi bilgilerin tam ve düzenli olarak tutulması.

Ø Önbüro bölümünde çalışan personellerin eldiven, maske gibi koruyucu kıyafetleri giymesi.

Ø Önbüro deskinde el dezenfektanı bulundurulması ve misafirlerin kullanımına sunulması.

Ø Kayıt esnasında misafir ve personel tarından kullanılan kalem ve ortak malzemelerin her kullanımdan sonra dezenfekte edilip tekrar kullanılması.

Ø Resepsiyonda bulunan çalışan sayısının asgari oranda tutulması için planlama yapılması ve mümkün olması halinde uzaktan çalışma yöntemi tercih edilmesi.

Ø Misafirlere corona tedbirleri kapsamında alınan ve uygulaması gereken tedbirlerle ilgili info verilmesi.

Ø Misafirlerin kişisel eşyalarına temas eden, valiz taşıyan personellerin hizmet sonrası derhal ellerini yıkaması veya alkol bazlı el dezenfektanı ile dezenfeksiyon işlemini gerçekleştirmesi.

Ø Misafirler odalarına yönlendirilirken asansör kullanacak olan misafirlere, asansör kullanımının sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde kullanıma açık olduğuna dair bilgilendirmenin yapılması.

Ø Virüslü misafir şüphesi var ise en yakın sağlık kuruluşuna başvurmasının sağlanması.

Ø Personele verilecek eğitim ve bilgilendirme toplantılarının sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde en az kişi ile yapılması.

HOUSEKEEPING

Ø Odaların ve diğer kapalı alanlardaki camların, günlük rutin temizlik esnasında açık olması ve temizlik sonrası en az 1 saat havalandırılması.

Ø Temizliği yapılan odaların temizlik işlemi bittikten sonra ozonlama makinası ile dezenfekte edilmesi.

Ø Oda temizliği yapacak personellerin ellerini yıkadıktan sonra eldiven giymesi ve temizliği eldivenli olarak yapması.

Ø Her oda temizliğinden sonra eldivenler çıkartılacak ve eller uygun şekilde yıkandıktan sonra diğer oda temizlikleri için yeni eldiven takılacak.

Ø Genel temizlik su ve gerekli deterjanla yapılacak.

Ø Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeyler; kapı kolları, bataryalar, tırabzanlar, televizyon, telefon, klima kumandası ve ortak kullanım alanındaki tuvalet ve lavabo temizliğine daha fazla özen gösterilecek, bu alanların temizliği yapıldıktan sonra 1:100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu kullanılacak.

Ø Oda içinde kullanılan ortak eşyalar, bardak veya tabak, her kullanımdan sonra su ve deterjan ile yıkanacak ve kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanacak.

Ø Misafirlerin kullandığı tekstil ürünleri katlanarak bohçalanacak. Çırpma ve silkme yapılmayacaktır.

Ø Çarşaf ve havlu gibi tekstil ürünleri 60-90 derecede yıkanması.

Ø HK departmanında çalışan personellerin eldiven maske gibi koruyucu kıyafetler giymesi.

Ø Açık ve kapalı alanların temizlik ve dezenfeksiyon işleminin periyodik olarak kayıt altına alınması.

Ø Tuvalet, banyo ve lavabolarda yeterli miktarda kişisel hijyen malzemesinin bulundurulması ve bu alanların sık sık dezenfekte edilmesi.

Ø Misafir alanlarına, personel alanlarına elle teması olmayan çöp kovalarının yerleştirilmesi.

Ø Misafir alanlarına alkol bazlı el dezenfektanlarının konulması ve sık sık takibinin yapılması.

FOOD & BEVERAGE

Ø Masalar arası mesafe 1,5 m, yanyana sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde düzenleme yapılması.

Ø Açık büfelerimiz misafir erişimini engelleyecek şekilde pleksiglas benzeri bariyerlerde kapatılacak ve yemek servisi personellerimiz tarafından yapılacak.

Ø Kapalı alanlarda ki camlar günlük rutin temizlik esnasında açık olacak ve en az 1 saat havalandırılacak.

Ø Restoran çalışanları el temizliğine dikkat edecek. Eller en az 20 sn boyunca sabun ve suyla yıkanacak, sabun ve su olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikleri kullanılacak.

Ø Misafirlerin kişisel eşyalarına temas eden personellerin bu tür hizmetler sonrasında derhal ellerinin yıkanması sağlanacak.

Ø Personellere verilecek eğitim ve bilgilendirme toplantılarının sosyal mesafede ve hijyen kuralarına uygu şekilde en az kişi ile yapılması sağlanacak.

Ø F&B departmanında çalışan personellerin eldiven ve maske gibi koruyucu kıyafetler giymesi.

Ø Kullanım alanlarının ve malzemelerin sık periyot aralıklarla temizlik ve dezenfeksiyon işleminin yapılması ve kayıt altına alınması.

Ø Barlarda ki bardak bulaşık makinalarının bakımı ve temizliğinin kontrolleri arttırılacak ve kayıt altına alınacak.

Ø Temizliği yapılmış her malzeme kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanacak.

Ø Servis hizmet alanlarında ve personel alanlarında elle teması olmayan çöp kovalarının temini ve kullanımı.

Ø Servis hizmet alanlarında ve personelin ulaşabileceği alanlarda el dezenfektanlarının temin edilmesi

Ø Misafir kullanımına sunulan tuz, karabiber, şeker, peçete ve baharatlar tek kullanımlık olacaktır.

İNSAN KAYNAKLARI

Ø Coronovirüs enfeksiyon pandemisi eğitim organizasyonu sağlanması.

Ø Coronovirüs enfeksiyon pandemi faaliyet ekibinin oluşturulması ve bu ekibin iletişimde sürekliliğinin sağlanması için whatsapp grubunun oluşturulması.

Ø Çalışanlara coronovirüs yayılımının önlenmesine yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin planlanması.

Ø Çalışanlara genel ve kişisel hijyen eğitimlerinin planlanması.

Ø Personel lojmanlarında odalarda kalan kişi sayısının asgari düzeye indirilmesi.

Ø Lojmanlarda kullanım için maske, eldiven, el dezenfektanı gibi koruyucu ekipmanlarının hazır halde bulunması ve denetiminin sağlanması.

Ø Lojman denetimlerinin lojman denetim ekibiyle beraber belirli periyotlarla yapılıp raporlanması.

Ø Sosyal mesafe kuralı gözetilerek çalışma yöntem ve şekillerinin yeniden gözden geçirilmesi mümkün olduğu durumlarda bu kurallara uygun iş organizasyonun yapılması.

Ø Ara dinlenmeleri ve yemek molalarının da sosyal mesafe kuralın uygun şekilde planlanması.

Ø Operasyonun yürütülmesi için gereken en az çalışan çalışan sayısının belirlenmesi.

Ø Uzaktan çalışma koşullarına uygun personel istihdamı var ise çalışma şekillerinin belirlenmesi.

Ø Belirli bir alanda fazla sayıda kişinin çalışması gerekiyorsa, farklı farklı saatlerde mesai uygulanması olasılığının gözden geçirilmesi.

Ø Personel kullanım alanlarına güncel bilgilendirme afişlerinin asılması ve takibi.

Ø Risk grubunda yer alan, hipertansiyon, diyabet, kronik kalp rahatsızlıkları gibi hastalıkları olan ve 65 yaş üstü çalışanların pandemi sürecinde çalıştırılmaması.

Ø Personel giyinme odalarında iş elbiseleri ve harici elbiselerin temasının önlenmesi için ayrı yerlerde saklanabilmesine yönelik gerekli düzenlemelerin yapılması.

Ø Personelin ortak kullanım alanlarında ki ortak kullanım malzemelerinin mümkün olduğunca kullandırılmaması ve tek kullanımlık ürünlere geçilmesi.

Ø Covid 19 şüphesi var olan kişi varsa bu kişi ile temas edenlerin belirlenerek, iletişim bilgilerinin kayıt altına alınması ve il/ilçe sağlık müdürlüklerine yönlendirilmesi

Ø Çalışma ortamı ve ortak kullanım alanlarına eldiven, maske ve el dezenfektanı gibi koruyucu ve hijyen malzemelerinin konulmasına yönelik çalışmaların yapılması.

Ø İşe alım sürecinde tam teşekküllü sağlık raporlarının istenmesi ve bulaşıcı hastalığı olup olmadığının teyit edilmesi.

Ø Ateş, öksürük, nefes darlığı ve benzeri şikâyeti olan çalışanların iş yeri sağlık personeli iş yerinde bulunması halinde yapılacak kontrolden sonra işe yönlendirilmesi, bulunmaması halinde sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesinin sağlanması.

Ø Pandemi sürecinde ilişki kurulacak kişi ve kuruluşların belirlenmesi.

Ø Yurtiçi seyahatten dönen çalışanların sağlık kontrolünden geçirilmeden işbaşı yapmalarının engellenmesi ve çalışma süresince sağlık durumlarının gözlenmesi.

Ø Zaruri olmadıkça personel seyahatlerinin iptal edilmesi ya da azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılması.

Ø Kriz durumunda temel ihtiyaçların nasıl talep edilip, lojistik desteğin nasıl sağlanacağının belirlenmesi.

Ø Korku ve kaygının artmasını engellemek amacıyla alınan ve alınacak tedbirler hakkında çalışanlar düzenli olarak bilgilendirilmelidir.

Ø Hasta bulaşma riskine karşı çalışanların standartlara ve işe uygun kişisel koruyucu donanımlarını kullanmalarını sağlamak.

İDARİ İŞLER

Ø İşletmeye girişlerin yalnızca tek bir kapıdan kontrollü bir şekilde yapılmasının sağlanması.

Ø Çalışanların, hizmet sağlayıcılarının işe girişlerinde temassız ateş ölçer ile ateşlerinin ölçülmesi, kayıt altında tutulması.

Ø Sosyal mesafe kurallarına uygun geçiş işaretlemeleri yapılarak mesafenin korunması, yığılma ve kalabalıklaşmanın önlenmesi.

Ø Servis araçlarının özellikle sık temas edilen yüzeyleri başta olmak üzere temizlik ve hijyenin sık aralıklarla yapılmasının sağlanması.

Ø Birden fazla şoför kullanımı olan araçlarda dezenfeksiyon yapılmadan başka şoföre devredilmemesi.

Ø Servis kullanana çalışanların, araç içerisindeki yüzeylere temasının mümkün olduğunca azaltılması.

Ø Servis araçlarının taşıma kapasitesinin sosyal mesafe göz önüne alınarak planlanması, %50 doluluk oranı ile kullanılması.

Ø Araç girişlerine el dezenfektanı konulması.

Ø Seyahat süresince araç içerisinde, şoför ve tüm yolcuların koruyucu maske takması.

Ø Bahçe çalışanlarının üniformalarının ve ekipmanlarının düzenli olarak dezenfekte edilmesinin sağlanması ve bu ekipmanların muhafaza edildiği yerin steril olması için sık sık dezenfekte edilmesi.

Ø Herhangi bir acil durumda, haberdar olması gereken kişilerle iletişim sağlandıktan sonra oluşabilecek insan trafiğinin işletme kontamine alanı dışında bir yerde sınırlandırılmasının sağlanması.

TEKNİK SERVİS

Ø Havuzların klor düzeylerinin mevzuatta belirlenen düzeyde olmasına dikkat edilmesi ve kayıt altına alınması( açık havuzlar: 1-3 ppm; kapalı havuzlar: 1-1,5 ppm)

Ø Sauna, masaj odaları ve spor salonları gibi alanlar eğer kullanıma açık olacaksa bu alanların mekanik temizlikleri havalandırmalarının düzenli aralıklarla yapılması ve kayıt altına alınması.

Ø Oyun parkları ve çocuk kulüplerinde temizlenmesi zor oyuncakların kapatılması.

Ø Odalarda ve genel alanlarda bulunan klimaların üretici talimatları doğrultusunda bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlamak.

Ø Asansörler kapalı ortam olması sebebiyle kullanımlar asgari düzeye indirileceği için fazla asansörlerin kapatılması.

Ø İşletmede bulunan tüm hava menfezlerinin temizliğinin üretici talimatları doğrultusunda yapılması ve kayıt altına alınması.

Ø Kullanım suları, içme suları, havuz sularının aylık periyotlarla numunelerinin alınması ve sonuçlarının kayıt altına alınması.

BİLGİ İŞLEM

Ø Ortak kullanım alanlarındaki teknolojik cihazların fotokopi makinası, bilgisayar ve telefon gibi araçların kullanım sıklığına göre dezenfeksiyon işleminin uygulanması.

Ø İşe girişlerde parmak okuma kullanımının yerine elle teması kesecek kart sistemine geçilmesi.

Ø İnsan kaynakları tarafından belirlenen acil durum ekiplerinin haberleşme kaynağının belirlenmesi ve işleme alınması.

Ø Pandemi süresince halk sağlığı genel müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmelerin elektronik ortamlarda güncel olarak paylaşılması.

KALİTE & HİJYEN

Ø Kontaminasyon riski yüksek olan alan ve yüzeylerin belirlenmesi.

Ø Tüm personele temizlik ve hijyen eğitiminin verilmesi.

Ø Depo alanlarının günlük olarak denetiminin yapılması ve üst yönetime raporlanması.

Ø Tüm ofislerin temizlik check listelerinin yapılması ve üst yönetime raporlanması.

Ø Tüm departmanların kalite yönetim sistemleri denetimlerinin günlük olarak yapılması ve üst yönetime raporlanması.

Ø Tüm personelin kişisel hijyen denetimlerinin yapılması ve üst yönetime raporlanması.

Ø Tüm personel alanlarının temizlik check listelerinin yapılması ve üst yönetime raporlanması.

Ø Tüm üretim ve hizmet alanlarının (mutfaklar ve restoranlar) hijyen check listelerinin günlük olarak yapılması ve üst yönetime raporlanması.

Ø Herhangi bir vaka şüphesi durumunda işletme içerisinde yapılan görev dağılımına uygun şekilde üst amire bilgi verilerek eylem planlarının başlatılması.

Ø Mal kabul alanında mal kabul heyeti ile beraber işletmeye gelen tedarikçilerin hijyen krallarına uygunluğu, gelen tedarikçilerin kişisel koruyucu kıyafetlerle gelip gelmediğinin kontrolünü ve araç temizlikleri denetimden geçtikten sonra mal kabulüne izin verilmesi ve raporlanması.

Ø Acil durum eylem planının hazırlanması.

Ø Eldiven, maske ve diğer kişisel hijyen atıklarının bütün atıklardan ayrı biriktirme ekipmanlarında biriktirilmesi için tüm alanlara ayrı atık kutuları temin edilmesi ve kutuların eldiven-maske-hijyen atıkları olduğu üzerlerine tanımlanmalıdır, bu atıklar evsel atıklardan ayrı bir yerde depolanarak 72 saat içinde belediye çöp arabalarına teslim edilmesinin sağlanması.

REKLAM & TASARIM

Ø Doğru el yıkama ile ilgili bilgilendirmenin yapıldığı afişlerin tüm misafir ve personel alanlarına asılması.

Ø Acil durum eylem planının gerekli tüm alanlarda yayınlanması.

Ø Restoranlara, otoparklara ve misafir bekleme alanı gibi ortak misafir kullanım alanlarına sosyal mesafenin korunmasına yönelik görsellerin ve bilgilendirme afişlerinin asılması.

Ø Halk sağlığı genel müdürlüğü sayfasından güncel bilgilendirmelerin takip edilerek gerekli alanlarda duyurulması.

Ø Pandemi süresi boyunca işletmemizin salgın almış olduğu tedbirleri ve bu süreçte misafirlerimizden beklentilerimizi anlatan infoların hazırlanarak otel içinde ve sosyal medya üzerinden paylaşılması.

MUTFAK

Ø Yemekhane kullanımında kullanılan çatal, bardak, kaşık mümkünse kişiselleştirilmeli veya tek kullanımlık ürünlere geçilmelidir.

Ø Personel yemekhanesi masa düzeni en az 1,5 m kuralına göre, sandalye düzeni 60 cm olacak şekilde düzen alınması sağlanacak.

Ø Mutfak çalışanları için bone, eldiven, kolluk ve maske kullanımının denetimi arttırılacak ve kurallara uymayanlar hakkında cezalandırma işlemi uygulanacaktır.

Ø Mutfağa, mutfak personeli dışında girilmesi yasaklanacak, girilmesi gerekli durumlarda mutfak şeflerinden izin alınarak kayıt altına alınacak.

Ø Menüler, bağışıklık sistemini destekleyici yiyecek ve içecekler ile hazırlanarak düzenlenecek.

Ø Mutfak üretim alanlarında çalışacak personel sayısı asgari oranda belirlenecek, fazla sayıda kişi çalışması gerekiyorsa mesai uygulamasına geçilecek.

Ø Giriş çıkış alanlarındaki hijyen noktaları belirlenecek.

Ø Mutfak üretim alanlarında elle temas olmayan çöp kovaları kullanılması.

Ø Her üretim alanına elle temas olmayan sıvı sabunluk ve el dezenfektanları konularak takibi yapılması.

Ø Bulaşıkhane bölümünde yıkanacak olan tüm ekipmanlar bulaşık makinasına konulmadan önce klor bazlı ön daldırma yönteminden geçirilecek.

Ø Tüm üretim alanları her temizlik sonrası sık sık alkol bazlı yüzey dezenfektanları ile temizlenecek.

Ø Mutfağa girişler, belirlenen hijyen noktaları dışında yasak olacak.

SATIN ALMA

Ø Tüm alanlarda kullanılan çöp kovaları, sabunluk gibi malzemelerin elle teması olmayan ekipmanlara çevrilmesi için eksiklerin satın alma işleminin yapılması.

Ø Maske, eldiven, önlük gibi kişsel koruyucu ekipmanlarının temin edilmesi ve yeterli sayıda mevcut olması için sürekli takibinin yaplması.

Ø Hijyen için gerekli dezenfektanların satın alma işleminin yapılması ve takibi.

Ø Mümkün olduğunca tek kullanımlık malzemelerin satın almaının yapılması.

TOPLANTI & ETKİNLİK

Ø Defter, kalem vb arçlar pandemi süresince talep edilmedikçe verilmeyecektir.

Ø Toplantı saonunda masalar arası 1,5 metre sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde düzen alınmaktadır.

Ø Tüm ortak alan ve lavabolarda alkol bazlı el dezenfektanı bulundurulacaktır.

Ø Coffebreak ve çay kahve ervisi personelimiz tarafından yapılacaktır.

Ø Ortak kullanım alanında tek kullanımlık malzeme olacaktır.